Teljesítménynyilatkozat tájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

2013. július 1.-től jelentősen megváltozik az építési termékek megfelelőség-igazolásának módja. Az 1989 óta érvényben lévő szabályozást (CPD) már 2011-ben felváltotta az úgynevezett építési termék rendelet (CPR), melynek a gyártókat és kereskedőket leginkább érintő előírásai 2013. július 1.-től kezdve alkalmazandók.

A korábbi rendelet előírásait hazánkban részletesen a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozta. Két fontos fogalmat határozott meg, melyek az elmúlt években a megfelelőség igazolásában játszottak kulcsszerepet:

- A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a termék gyártója által kiadott olyan dokumentum, melyben a gyártó azt igazolta, hogy a termék minősége megfelel egy honosított, harmonizált szabványnak, vagy egy Európai Műszaki Engedélyben (ETA) vagy egy Építőipari Műszaki Engedélyben (ÉME) foglaltaknak.
- A CE-jelölés a termékek EU-n belül, korlátozás nélküli forgalomba-hozatalát biztosítja. Olyan termékeken volt elhelyezhető, melyekre van honosított, harmonizált szabvány vagy rendelkeznek Európai Műszaki Engedéllyel.

A most életbelépő új szabályozás szerint:

-A szállítói megfelelőségi nyilatkozat helyébe a teljesítménynyilatkozat lép. Ez a dokumentum nem szabványoknak vagy egyéb műszaki specifikációnak való megfelelőséget igazol, hanem arról nyilatkozik, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban rögzített és felsorolt teljesítményértékeknek, melyeket leírással vagy szintekkel, osztályokkal kell megadni.
- A CE-jelölés (más formai követelményekkel) megmarad. A teljesítmény nyilatkozattal szorosan összefügg az új formai követelmények alapján kiállított CE-jelölés, mely csak olyan termékeken helyezhető el, melyekhez harmonizált szabvány, vagy az Európai Műszaki Engedélyt felváltó Európai Értékelő Dokumentum alapján teljesítmény-nyilatkozatot állított ki a gyártó. Ha nincs a termékre harmonizált műszaki előírás, akkor az adott tagországban kiadott - az ÉME-t felváltó - nemzeti értékelő dokumentum alapján adható ki a teljesítmény-nyilatkozat, CE jelölés nélkül. Ebben az esetben a termék csak az adott tagországon belül használható fel.
 

Átmeneti intézkedések:

A 2013. július 1. előtt forgalomba hozott (azaz a kereskedő partnerhez leszállított) termékek esetén a terméket az új rendeletnek megfelelőnek kell tekinteni. Az új szabályozás (a kötelező teljesítmény nyilatkozat és az új tartalmú CE-jelölés) tehát csak a 2013. július 1. után forgalomba hozott termékekre vonatkozik. Ettől a naptól kezdve köteles a gyártó magyar nyelven rendelkezésre bocsátani a termék teljesítménynyilatkozatát, ezt azonban elektronikus úton is megteheti.  

 

Összefoglalva a fontosabb fogalmak változását:

89/106/EGK irányelv (CPD)
(2013. június 30.-ig)

305/2011/EU rendelet (CPR)
(2013. július 1.-től)

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat
(megfelelőséget igazol)

Teljesítménynyilatkozat
(teljesítményeket ad meg)

Honosított, harmonizált szabványok (hEN)
CE-jelre jogosít

Honosított, harmonizált szabványok (hEN)
CE-jelre jogosít

Európai Műszaki Engedély Útmutató (ETAG)

Európai Értékelési Dokumentum (EAD)

Európai Műszaki Engedély (ETA)
CE-jelre jogosít

Európai Műszaki Értékelés (ETA)
CE-jelre jogosít

Építőipari Műszaki Engedély (ÉME)
CE-jelre NEM jogosít

Nemzeti Műszaki Értékelés
(szabályozása folyamatban)

CE-jelölés: hEN vagy ETA alapján

CE-jelölés: hEN vagy EAD alapján

 

A Baumit Kft. teljesítménynyilatkozatainak elektronikus változatát letöltheti a következő link-re kattintva: Teljesítménynyilatkozatok

A teljesítménynyilatkozatok pontos és kötelező tartalmát szabályozó kormányrendelet csak július közepén jelenik meg. Éppen ezért kérjük tisztelt Partnereinket, vegyék figyelembe, hogy az adathordozón átadott dokumentumokat rajtunk kívül álló okok miatt nem nyilváníthatjuk biztosan véglegesnek. Elképzelhető, hogy néhányat a kormányrendelet ismeretében aktualizálnunk kell. A teljesítménynyilatkozatok legfrissebb, mindenkor érvényes és naprakész elsődleges forrása ezért az internetes oldalunk.

Mindent megteszünk azért, hogy a megfelelőség-igazolással kapcsolatos váltás a lehető leggyorsabban és zökkenőmentesen lezajlik. Kérdés esetén forduljanak kollégáinkhoz bizalommal!

Dorog, 2013. június 21.

Üdvözlettel:

Illy Gábor
ügyvezető